ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DANIŞMANI TEZ KONUSU MEZUNİYET TARİHİ
2004801621 Eren Kandur Doç. Dr. Vahap TECİM Uzman Sistemler ve Karar Vermeye Yönelik Bir Uygulama 28.6.2006
2004801025 Sabiha Aslan Doç.Dr. Vahap TECİM Yönetim Bilişim Sistemleri'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin  Yeri ve Coğrafi Bilim Sistemlerinde Çevre Bilimleri Uygulamaları 14.7.2006
2004801022 Burcu Yılmaz Doç.Dr.Vahap Tecim 14.7.2006
2004801027 Sancak Gülgen Doç.Dr. Vahap TECİM Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kurumsal Bazda Erişim (Web)Tabanlı Uzaktan Eğitimi 30.11.2006
2004801036 Nilper Utkan Doç.Dr.Kaan Yaralıoğlu Küçük Ölçekli Bir İşletmede Bilgisayar Destekli Stok Takip Sistemi 22.2.2007
2004801038 Sinan Sinangil Doç.Dr.Kaan Yaralıoğlu Yaratıcı Sorun Çözme Teorisi ve Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama 22.2.2007
2004801032 Ömür Deniz Dalan Doç.Dr.Vahap Tecim Üniversitelerde Erişim (Web) Tabanlı İçerik Yönetimi:Tasarım ve Uygulama 22.2.2007
2004801030 Elif Ceren Canıtez Doç.Dr.Vahap Tecim Veri Madenciliği ve Ambarlarının Perakendecilik Sektöründe Uygulamaları 22.2.2007
2004801040 Şeref Bahadır Başkonuş Doç.Dr.Vahap Tecim Kurumsal Kaynak Planlaması ve Yönetim Bilişim Sistemlerinin İşletmeler İçin Önemi ve  Kullanımı 2.3.2007
2004801037 Miray Cevizci Doç.Dr.Serdar Özkan İşletmelerde Kalite Maliyetinin Bilgi Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Bir Uygulama 18.4.2007
2004801033 Uğur Doğan Doç.Dr.Serdar Özkan Havayolu İşletmelerinde Gelir Yönetimine İlişkin Bir Örnek Uygulama 24.1.2008
2005801179 Gürkan Terzi Doç.Dr.İpek Deveci Kocakoç Hastane Bilgi Sistemlerinde Karar Destek Sistemi Oluşturulmasına Yönelik Bir Uygulama : Faturalama Karar Destek Sistemi 21.2.2008
2005801176 Erdem Burhanettin Enüst Yrd.Doç.Dr.Habil Gökmen Yönetim Bilişim Sistemleriyle Orta Öğretim Kurumlarında Süreç ve Sistem Tasarımı : Özel Okullara Yönelik Öğrenci Bilgi Sistemi Modeli 20.3.2008
2005801173 Hüseyin Konya Yrd.Doç.Dr.Ömür Yaşar Saatçioğlu Kurumsal Kaynak Planlaması Sisteminin Etkileri Üzerine Bir Araştırma 10.7.2008
2006801344 Süleyman Sırrı Aksu Doç.Dr.Adnan KASMAN Türkiye’de Elektronik ticaretin Gelişimi ve Kobi’lerin Elektronik Ticarete Geçiş Süreci 23.10.2008
2005801182 Semih Gediz Doç.Dr.İpek Deveci KOCAKOÇ Mobil Satış Dağıtım Sistemleri ile OLAP Raporlama ve Bir Gıda Firmasına Uygulanması 23.10.2008
2005801178 Ayça Akar Yrd.Doç.Dr.Ömür SAATÇİOĞLU Hipermarketler ve Hipermarketlerde Bilgi Sistemleri 20.11.2008
2005801180 Şerif Ertuğral Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi  ve Hayvan  Sağlığı Sektöründen Örnek Bir Uygulama 5.3.2009
2005801188 Uğur Alam Doç.Dr.İpek DEVECİ KOCAKOÇ E-Ticaret :Bir Eczane Uygulaması 19.3.2009
2005801187 Koray Cangir Doç.Dr.Özkan TÜTÜNCÜ Tedarikçilerin Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması 19.3.2009
2006801341 Nilay Zerdeci Yrd.Doç.Dr.Ömür Yaşar Saatçioğlu Süreç Yönetiminde Bir Araç Olarak Elektronik Belge Akış Sistemi ve Uygulamaları 25.6.2009
2007801479 Mehmet Yavuz Doç.Dr.Adnan KASMAN Türk Bankacılık Sistemi 25.6.2009
2006801329 Aslı Tunç Çekçi Doç.Dr.İpek Deveci KOCAKOÇ Mağazacılık Sektöründe İş Zekası Uygulamaları: Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) 23.7.2009
2006801337 Gökçe Akuç Yrd.Doç.Dr.Sabri Erdem Noterlik Bilgi Sistemleri 4.9.2009
2006801342 Ozan Öncel Metin Prof.Dr.Yalçın ÇEBİ Elektronik İmza ve Kamu Kurumlarında Uygulanabilirliği 1.10.2009
2006801347 Tüba Salcıoğlu Doç.Dr.İpek Deveci KOCAKOÇ İşletmelerdeki Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri ve Canias Uygulamaları 5.10.2009
2006801328 Hamide Ünlü Yrd.Doç.Dr.Sabri ERDEM Hemşirelik Bilgi Sistemi ve Bir Uygulama 13.11.2009
2006801343 Ozan Özgür Dursun Yrd.Doç.Dr.Sabri ERDEM Genişletilebilir İş Raporlama Dili (XBRL) ve Türkiye Entegrasyano 5.3.2010
2007801492 Halil Demir Yrd.Doç.Dr.Sabri ERDEM Sistem İyileştirme Projelerinde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanılması ve Seçilen Sistemin Proje Yönetimi ile Projelendirilmesi 21.10.2010
2007801485 Onur Gören Yrd.DOç.Dr.Habil GÖKMEN E-Ticarette Güvenlik ve Gizlilik Üzerine Bir Alan Araştırması 12.11.2010
2007801477 Erdem Özşen Yrd.Doç.Dr.Sabri ERDEM İş Yazılımları Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Uygulaması 3.12.2010
2007801482 Derya Erdem Yrd.Doç.Dr.Sabri ERDEM Mağazacılık Sektöründe Veri Madenciliği 3.12.2010
2008801162 Afşin Koçum Prof.Dr.Alp KUT Otomobil Servisleri İçin Tasarlanmış Web Tabanlı Randevu, Müşteri Memnuniyeti Ölçüm ve Değerlendirme Uygulaması 31.12.2010
2008801163 Neşe Çelik Yrd.Doç.Dr.Sabri ERDEM Yönetici Adayı Seçiminde Uzman Sistem Kullanımı 18.3.2011
2006801335 Fatih Muter Doç.Dr.Banu Esra ASLANERTİK Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Üretim İşletmesi Uygulama Örneği 18.3.2011
2008801167 Tuncay Çelik Doç.Dr.Banu Esra ASLANERTİK Üretim Yapan KOBİ’lerde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi 1.4.2011
2007801489 Cem Seyidir Prof.Dr.Yasemin ARBAK Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri 15.5.2011
2007801484 Murat Doğan Yrd.Doç.Dr.Burcu İLTER Hipermarketlerde Veri Madenciliği: Bir Uygulama 27.5.2011
2007801487 Ömer Melih Benli Yrd.Doç.Dr.Ferkan KAPLANSEREN Bilgisayar Donanımı İçin Bir Uzman Sistem Uygulaması 23.6.2001
2007801486 Mert Zabun Doç.Dr.İpek Deveci KOCAKOÇ Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Sistemleri  ve Turizm Sektöründe Bir Uygulama 23.6.2011
2009801168 Çağan Armağan Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Sosyal Ağlar ile E-Pazarlama: Google Adwords Uygulaması 5.8.2011
2008801161 Ömer Hakan Karaküçük Prof.Dr.Vahap TECİM Yönetim Faaliyetlerinde Kriptoloji Kullanımı ve Bir Uygulama 4.11.2011
2008800598 Beril Zeynep Öncel Yrd.Doç.Dr.Güler TOZKOPARAN Çalışan Kadının Önündeki Görünmez Engel: Cam Tavan Sendromu ve Kamu Sektöründe Bir Uygulama 18.11.2011
2008801164 Öznur Yalçın Prof.Dr.Adnan KASMAN Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilginin Artan Ekonomik Değeri ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri 18.11.2011
2009801164 Ezgi Ertem Doç.Dr.Mehmet Ali Nejat BİLGİNER Uluslararası İşletmecilikte Stratejik Pazarlama Planlarının Geliştirilmesi ve Uluslararası Müşteri Kazanımına Etkileri 17.1.2013
2008801157 Emre Çelik Prof.Dr.Yasemin ARBAK Kurumsal Kaynak Planlama  ve Türkiye’deki İlk Beş Yüz Sanayi Firmasındaki Uygulamalar 3.1.2013