TARİHÇE: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Başlangıçta üç anabilim dalı ile kurulan bölümümüz daha sonra YÖK’ün 2018 yılında almış olduğu bölüm ile aynı isimli olan anabilim dallarının kapatılmasın kararı ile Enformasyon Teknolojileri ABD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ABD olmak üzere bölüme bağlı iki adet anabilim dalı bulunmaktadır.

TANITIM: Bilişim teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler. Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış bulunmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri’ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonu ile ortaya çıkmıştır. Programdan mezun olan kişilerin yöneticilerin karar süreçlerini en iyilemelerinde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hakim olmalarının yanında, analitik düşünme ve organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Bu programın avantajı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Program, mezunlarının teknik, analitik, yönetsel düşünme ve iletişim yeteneklerine odaklanmaktadır. Programda okuyan öğrenciler aşağıdaki konularda donanımlı olacak şekilde yetiştirileceklerdir:

  • Bilişim teknolojileri temellerine hakim olma
  • Yazılım geliştirme mantığına hakim olma
  • Telekomünikasyon Ağları temellerini anlama ve yönetme
  • Bilişim sistemleri analizi ve tasarımını gerçekleştirme
  • Veritabanı sistemleri analizi ve tasarımını gerçekleştirme
  • Kurumsal sistemler ve tedarik zinciri sistemlerinin faydalarına hakim olma
  • Yazılım geliştirme sürecini izleme ve kontrol etme
  • Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar ve üst yönetim ile iletişim sayesinde gereksinimleri belirleme
  • Gereksinimleri tasarıma dönüştürme
  • Kullanıcı isteklerini bilişim sistemlerine yansıtma

D.E.Ü. Web Sitesi  http://www.deu.edu.tr/

D.E.Ü. Strateik Planı  http://strateji.deu.edu.tr/stratejik-planlar/

Sayılarla D.E.Ü.  http://sayilarla.deu.edu.tr/

Fakültemiz İİBF Web Sitesi: http://iibf.deu.edu.tr/

YBS Lisans Öğrenci Sayılarımız:

 Yıllar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Öğrenci Sayısı       62       132      228       378      
Yatay Geçişle Gelen      –       –     14      16      

Not: Tabloda belirtilenler sadece YKS tarafından bölüme yerleştirilenler olup her yıl ortalama 15 civarında öğrenci ek yerleştirilme, yatay ve dikey geçiş gibi nedenlerle bölümümüze ek olarak yerleştirilmektedirler.

Yıllara göre YBS Bölümümüzün Yerleştirme Puanları:

 Yıllar Puan Türü Kontenjan – Okul Bir. Minimum Puan Maksimum Puan
 2020 EA     80 + 2 355,83712 415,58297
 2019 EA     80 + 2 330,80218 394,87555
 2018 EA     80 + 2   310,54657 368,50916
 2017 TM-1     60 + 2 320,01754 363,43080
 2016 TM-1     60 + 2 339,51142 386,04208
 2015 TM-1     60 + 2  299.45730 346.23010

YKS ile Fakültemizin Tüm Bölümlerine Yerleşen Öğrenci Sayılarına  https://iibf.deu.edu.tr/fakulte-hakkinda/fakulte-oss-puanlari/ adresinden ulaşılabilir.