Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Başlangıçta üç anabilim dalı ile kurulan bölümümüz daha sonra YÖK’ün 2018 yılında almış olduğu bölüm ile aynı isimli olan anabilim dallarının kapatılmasın kararı ile Enformasyon Teknolojileri ABD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ABD olmak üzere bölüme bağlı iki adet anabilim dalı bulunmaktadır.