Kuruluş (Kuruluş tarihi, Programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü altında Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı YÖK Başkanlığının 08/08/2011 tarih ve B.30.0EÖB-101.03.01-5130 sayılı kararıyla kurulmuştur. 2012 yılı Güz döneminde kayıtlanan 10 öğrencisi ile eğitimini sürdürmektedir. Bilişim teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler.Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış bulunmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora programı öğrencilere ileri düzey programlama dilleri, veri analizi, büyük veri yönetimi, YBS’de güncel araştırmalar, ileri seviye sosyal medya analizi, iş analitiği, ileri seviye bulut bilişim araştırmaları, kurumsal kaynak planlaması, uzman sistemler, anlamsal ve mekansal veri madenciliği konularında yoğun bilgi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Çalıştıkları kurumlarda ileri düzeyde teknoloji ile çözümler yapma yeteneğine sahip olarak yönetici konumuna gelmeyi arzulayan bireyler yetiştiren programın eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önerilen doktora programına İşletme Enformatiği veya Yönetim Bilişim Sistemleri lisans, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Enformatik Tezli Yüksek lisans bölümünden mezun olmak ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora için öğrenci alım koşullarında belirtilen mezuniyet notu, ALES (Eşit Ağırlık 65 puan) ve yabancı dil (60 puan) asgari şartlarının sağlanması zorunludur.

Başvuru İşlemlerinde İzlenecek Adımlar

Aşağıdaki bilgiler Sosyal Bilimler Enstitüsünden (sbe.deu.edu.tr) alınmaktadır, bilgi kaldırıldığında görünmeyebilir!

  • 2020-2021 Öğretim Yılı Yurt içi Kontenjan Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ
  • 2020-2021 Öğretim Yılı Yurt dışı Kontenjan Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ
  • Öğrenci Kaynağı ve Kontenjan Bilgileri Listesi İçin TIKLAYINIZ

YBS Doktora Dersleri/Bilgi Formu için tıklayınız.