Yönetim Bilişim Sistemleri

Kuruluş (Kuruluş tarihi, Programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü altında Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı YÖK Başkanlığının 08/08/2011 tarih ve B.30.0EÖB-101.03.01-5130 sayılı kararıyla kurulmuştur. 2012 yılı Güz döneminde kayıtlanan 10 öğrencisi ile eğitimini sürdürmektedir. Bilişim teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler.Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış bulunmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora programı öğrencilere ileri düzey programlama dilleri, veri analizi, büyük veri yönetimi, YBS’de güncel araştırmalar, ileri seviye sosyal medya analizi, iş analitiği, ileri seviye bulut bilişim araştırmaları, kurumsal kaynak planlaması, uzman sistemler, anlamsal ve mekansal veri madenciliği konularında yoğun bilgi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Çalıştıkları kurumlarda ileri düzeyde teknoloji ile çözümler yapma yeteneğine sahip olarak yönetici konumuna gelmeyi arzulayan bireyler yetiştiren programın eğitim dili Türkçedir.

Başvuru Tarihleri 

Lisansüstü programlarımız Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Her türlü doğru ve güncel bilgiler Enstitü internet sayfası olan sbe.deu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir. İlgilenen kişilerin bu adresi sık sık ziyaret etmesi ve tarihler hakkında bilgi alması önerilir.

Temel lisansüstü öğrenci alımları her akademik yılın Güz Döneminde yapılmaktadır. Temmuz-Ağustos aylarında öğrenci alımları için ilanlara çıkılıp başvurular alınmakta olup, Eylül aylarında yeni öğrenci kayıtları yapılmaktadır.

Ancak araştırma üniversitesi olan kurumumuz akademik dönemlerin Bahar yarıyıllarında da öğrenci alımları yapabilmektedir. Bu durumda Ocak aylarında başvuruların alınıp Şubat aylarında da işlemlerin tamamlanıp yeni kayıtların yapılması sözkonusu olmaktadır.

Yukarında belirtilen tarihler genel kabul görmüş ayları ifade etmekte olup, zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. En güncel bilgilere sbe.deu.edu.tr adresinden erişilebilir.

Kazanılan Derece

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önerilen doktora programına İşletme Enformatiği veya Yönetim Bilişim Sistemleri lisans, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Enformatik Tezli Yüksek lisans bölümünden mezun olmak ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora için öğrenci alım koşullarında belirtilen mezuniyet notu, ALES (Eşit Ağırlık 65 puan) ve yabancı dil (60 puan) asgari şartlarının sağlanması zorunludur.

Başvuru İşlemlerinde İzlenecek Adımlar

Aşağıdaki bilgiler Sosyal Bilimler Enstitüsünden (sbe.deu.edu.tr) alınmaktadır, bilgi kaldırıldığında görünmeyebilir!

YBS Doktora Dersleri/Bilgi Formu için tıklayınız.

wpChatIcon