Yönetim Bilişim Sistemleri

Kuruluş (Kuruluş tarihi, Programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü altında Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı YÖK Başkanlığının 08/08/2011 tarih ve B.30.0EÖB-101.03.01-5130 sayılı kararıyla kurulmuştur. 2012 yılı Güz döneminde kayıtlanan 10 öğrencisi ile eğitimini sürdürmektedir. Bilişim teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler.Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış bulunmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans programı öğrencilere programlama dilleri, bilgisayar ve ağ teknolojileri, veritabanı, dağıtılmış süreç hesaplamaları, teknoloji trendleri, limitler, ekonomi, standardizasyon, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi konularında yoğun bilgi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimize pazarlama, istatistik, karar alma teknikleri, ekonomik modül tasarımı gibi alanlarda ek bilgiler verecek dersler de sunulmaktadır. Çalıştıkları kurumlarda ileri düzeyde teknoloji ile çözümler yapma yeteneğine sahip olarak yönetici konumuna gelmeyi arzulayan bireyler yetiştiren programın eğitim dili Türkçedir.

Başvuru Tarihleri 

Lisansüstü programlarımız Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Her türlü doğru ve güncel bilgiler Enstitü internet sayfası olan sbe.deu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir. İlgilenen kişilerin bu adresi sık sık ziyaret etmesi ve tarihler hakkında bilgi alması önerilir.

Temel lisansüstü öğrenci alımları her akademik yılın Güz Döneminde yapılmaktadır. Temmuz-Ağustos aylarında öğrenci alımları için ilanlara çıkılıp başvurular alınmakta olup, Eylül aylarında yeni öğrenci kayıtları yapılmaktadır.

Ancak araştırma üniversitesi olan kurumumuz akademik dönemlerin Bahar yarıyıllarında da öğrenci alımları yapabilmektedir. Bu durumda Ocak aylarında başvuruların alınıp Şubat aylarında da işlemlerin tamamlanıp yeni kayıtların yapılması sözkonusu olmaktadır.

Yukarında belirtilen tarihler genel kabul görmüş ayları ifade etmekte olup, zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. En güncel bilgilere sbe.deu.edu.tr adresinden erişilebilir.

Kazanılan Derece

Yönetim Bilişim Sistemleri Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Başvuru İşlemlerinde İzlenecek Adımlar

Aşağıdaki bilgiler Sosyal Bilimler Enstitüsünden (sbe.deu.edu.tr) alınmaktadır, bilgi kaldırıldığında görünmeyebilir!

YBS Tezli Yüksek Lisans Dersleri/Bilgi Formu için tıklayınız.

wpChatIcon