Yönetim Bilişim Sistemleri

Eğitim Planı 

Eğitim planının oluşturulmasında işletmelerin problemlerinin çözümüne ve etkin karar vermeyi desteklemeye yönelik  derslerin eklenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ağırlıklı olarak proje tabanlı  programlama, veritabanı, sunucu tabanlı programlama, büyük veri ve iş analitiği, karar destek sistemleri gibi uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim planı müfredat komisyonu bünyesinde değerlendirilerek oluşturulmuştur. Buna ek olarak dış paydaşlar yani işletmeler ile görüşülerek ihtiyaç duydukları kalifiye özellikler de göz önünde bulundurulmuştur.

Lisans Eğitimi

Lisans eğitiminin süresi dört  yıldır. Bölüm her yıl 80 öğrenci almaktadır ve ilk mezunlarını 2019-2020 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Bölümde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı zorunlu olmamakla birlikte öğrenci tercihine göre devam edilebilir. Programın ilk senesinde İİBF ortak derslerinin yanında alan dersleri ile de programa entegrasyon gerçekleştirilmektedir. Programın ikinci senesinden itibaren uygulamalı dersler ile öğrencilerin proje tabanlı öğretim almaları sağlanmaktadır. Program kapsamında zorunlu staj olmamakla birlikte staj yapmak isteyen öğrencilere danışmanlık yapmak için bölümde staj komisyonu bulunmaktadır. 

Yüksek Lisans Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programının standart eğitim süresi 2 yıldır. 2021–2022 öğretim yılı itibari ile 80 öğrenci yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 40 öğrenci ise yüksek lisans programındaki eğitimini sürdürmektedir.

Doktora Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programının standart eğitim süresi 4 yıldır. 2021–2022 öğretim yılı itibari ile 10 öğrenci doktora programındaki eğitimini sürdürmektedir.

Bölüm lisansüstü programları, başarılı ve yetenekli lisans öğrencilerinin eğitimlerini ilerletmeleri ve bir üst seviye geçebilmeleri için öğrencilerimize önemli fırsatlar yaratmaktadır.

Erasmus Programı

Erasmus programı ömür boyu eğitim ve öğrenimi teşvik ederek dil öğrenimini, kişilerin Avrupa içindeki hareketliliğini, ülkeler arasındaki kültür alış verişini artırmayı amaçlamaktadır. Hayat Boyu Öğrenme programının altında yer alan yedi alt programdan biridir. Tamamen yükseköğretimle ilgili uygulamaları kapsamaktadır. Bu program çerçevesinde öğrenim hareketliliği olarak tüm üniversite (lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine katılımcı bir Avrupa ülkesinde 3-12 ay arasında belirli süreler için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlanarak üniversite öğrenimi görme fırsatı verilmektedir. Ayrıca program çerçevesinde öğretim üyesi değişimi de kısa süreli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Öğrenci ve öğretim üyesi düzeyindeki uluslararası ilişkilere büyük önem veren bölümümüzün de bu program kapsamında Avrupa üniversiteleri ile anlaşmaları bulunmaktadır ve hem öğrencilerimize bir dönem süresince anlaşmamız bulunan Avrupa ülkesi üniversitelerinde eğitim şansı hem de öğretim üyelerimize akademisyen değişiminden faydalanma olanağı sunulmaktadır.

wpChatIcon