Yönetim Bilişim Sistemleri

Eğitim Amaçları

DEÜ Yönetim Bilişim Sistemleri  Bölümü mezunları:

EA1 :

Yönetim Bilişim Sistemleri işletme problemlerinin bilgi teknolojileri kullanarak çözümünü sağlayan ve etkin karar vermeyi desteklemeye yönelik çalışmalar yapan uzman kişilerdir. 

EA2 :

İşletme problemlerine bilgi teknolojilerini kullanarak çözüm önerileri tasarlar ve geliştirirler.

EA3:

Organizasyonların farklı departmanlarında bilgi teknoloji odaklı çalışabilme esnekliğine ve uyum becerisine sahiptirler.

Program Çıktıları

 

1   Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek.
2   Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek.
3   Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek.
4   Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek.
5   Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek.
6   Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek.
7   Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek.
8   Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek.
9   Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek.
10   Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek.
11   Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
12   Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek.
13   Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek.
wpChatIcon